30/05/2024

Phân tích cơ bản

Chu kỳ luân chuyển vốn và các giai đoạn của nền kinh tế

0
Qua việc nghiên cứu sự vận động của các thị trường vốn ta phần nào có thể phát hiện sớm những chuyển biến quan...

Lợi ích của cổ đông không kiểm soát là gì?

0
Cổ đông không kiểm soát là gì? Cách tính lợi ích của cổ đông không kiểm soát? Ví dụ về lợi ích của cổ đông không...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 7)

0
YẾU TỐ SỐ 6: CÁC THÔNG TIN KHÁC VỀ DOANH NGHIỆP Công ty con và công ty liên kết: Nói lên chất lượng của nguồn...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 6)

0
YẾU TỐ SỐ 5: BAN LÃNH ĐẠO VÀ SỞ HỮU CỦA DOANH NGHIỆP Ban lãnh đạo có thể nói là phần quan trọng nhất trong...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 5)

0
YẾU TỐ SỐ 4: LỊCH SỬ TRẢ CỔ TỨC VÀ CHIA THƯỞNG CỦA DOANH NGHIỆP Cổ tức là vấn đề quan trọng đối với các...

Đặc điểm của những doanh nghiệp hay bị thao túng giá

0
TTCK Việt Nam ra đời vừa tròn 20 năm, đã có những thành tựu, những bước nhảy vọt đáng kể, tính minh bạch cũng...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 4)

0
YẾU TỐ SỐ 3: CÁC CHỈ SỐ CƠ BẢN CỦA DOANH NGHIỆP Các chỉ số cơ bản của doanh nghiệp bao gồm: EPS cơ bản,...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 3)

0
YẾU TỐ SỐ 2: THỜI GIAN NIÊM YẾT VÀ TỐC ĐỘ TĂNG VỐN CỦA DOANH NGHIỆP Đây là hai vấn đề rất rất quan trọng...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 2)

0
YẾU TỐ SỐ 1: CÁC THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DOANH NGHIỆP Bước phân tích này giống như vòng sơ tuyển để chọn ra những...

Các yếu tố nền tảng quan trọng của doanh nghiệp (Phần 1)

0
Phân tích cơ bản một cổ phiếu cần tập trung vào những vấn đề có thể phô bày được phần lớn hình thể của...

Các chỉ số tài chính doanh nghiệp quan trọng

0
Các chỉ số tài chính của doanh nghiệp được phân vào 6 nhóm cơ bản, phục vụ đắc lực trong việc đánh giá tình...

Các bước tiến hành phân tích cơ bản một cổ phiếu

0
Phân tích cơ bản (PTCB) đánh giá được triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của công ty trên cơ sở xem xét triển vọng...

Các nguyên tắc khi áp dụng Phân tích cơ bản

0
Phân tích cơ bản (PTCB) là một phương pháp hữu hiệu đối với các nhà đầu tư dài hạn, đầu tư giá trị. Tuy...

BÀI VIẾT ĐỌC NHIỀU

error: Content is protected !!