50 thuật ngữ phổ biến trong chứng khoán

1065
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 5]

Các thuật ngữ tuy nghe có vẻ rất quen thuộc, nhưng chưa chắc chúng ta đã hiểu một cách chính xác, cụ thể:

1. Chứng khoán là gì?

Chứng khoán là một bằng chứng xác nhận sự sở hữu hợp pháp của người sở hữu đó với tài sản hoặc phần vốn của công ty hay tổ chức đã phát hành. Nó được thể hiện bằng hình thức chứng chỉ, bút toán ghi sổ hay dữ liệu điện tử. Chứng khoán bao gồm các loại như cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ … Đó là loại giấy nợ do một tổ chức, doanh nghiệp phát hành để chứng minh sự sở hữu hợp pháp của người mua với tài sản hoặc vốn chủ sở hữu của tổ chức đó.

2. Thị trường chứng khoán là gì?

Thị trường chứng khoán là nơi diễn ra các hoạt động giao dịch mua bán, trao đổi các loại chứng khoán.

3. Ủy ban chứng khoán là gì?

Ủy ban chứng khoán là cơ quan quản lý, giám sát các hoạt động liên quan đến chứng khoán, thị trường chứng khoán. Ủy ban chứng khoán nhà nước Việt Nam có địa chỉ tại 234 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. OTC là gì? Thị trường OTC là gì?

OTC là viết tắt của Over the counter.

Thị trường OTC là Thị trường chứng khoán phi tập trung dành cho những cổ phiếu chưa niêm yết tập trung trên sàn HOSE, HNX và UPCOM.

5. IPO là gì?

IPO là đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng của một công ty đại chúng.

6. Mệnh giá là gì?

Mệnh giá là số tiền ghi trên cổ phiếu hay trái phiếu khi phát hành.

7. Cổ phiếu là gì?

Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành để xác nhận quyền sở hữu cổ phần của người nắm giữ cổ phần của công ty.

8. Cổ phiếu phổ thông là gì?

Cổ phiếu phổ thông là cổ phiếu mà người sở hữu được quyền biểu quyết đối với các quyết định lớn của công ty tại Đại hội Cổ đông và được hưởng cổ tức nhưng không cố định (có thể có và có thể không có).

9. Cổ phiếu quỹ là gì?

Cổ phiếu quỹ là cổ phiếu do công ty phát hành mua ngược lại từ thị trường chứng khoán

10. Cổ phiếu trôi nổi là gì?

Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty trừ cho số lượng cổ phiếu nội bộ và cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là số lượng cổ phiếu trôi nổi.

Cổ phiếu nội bộ là cổ phiếu thuộc sở hữu của các cổ đông nội bộ, cổ đông lớn và nhân viên công ty. Cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng là cổ phiếu không thể giao dịch được vì đang bị hạn chế tạm thời.

11. Cổ phiếu bluechip là gì? Cổ phiếu Large Caps là gì ?

Cổ phiếu bluechip/cổ phiếu Large Caps là cổ phiếu của một công ty lớn, có uy tín và có nền tảng tài chính vững chắc, đã hoạt động trong nhiều năm.

12. Cổ phiếu penny là gì? Cổ phiếu Small Caps là gì ?

Cổ phiếu penny/Small Caps là cổ phiếu có vốn hóa nhỏ, thị giá nhỏ trên thị trường. Ở TTCK Mỹ, thuật ngữ penny stock được hiểu là những loại chứng khoán có trị giá thấp hơn 5 USD/cổ phiếu, được mua bán bên ngoài những thị trường lớn như NYSE, NASDAQ hay AMEX và thường được xem là kém hấp dẫn.

13. Cổ phiếu Midcap là gì?

Cổ phiếu Midcap là cổ phiếu có vốn hóa trung bình trên thị trường.

14. Cổ đông là gì?

Cổ đông là người sở hữu cổ phiếu của công ty đó.Cổ tức là gì?

15. Cổ tức là gì?

Cổ tức là khoản tiền hoặc cổ phiếu được trích từ một phần lợi nhuân của công ty mà cổ đông nhận được.

16. Trái phiếu là gì?

Trái phiếu là loại chứng khoán xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức phát hành cho người mua trong một thời gian xác định và với một lợi tức quy định.

17. Chứng khoán phái sinh là gì?

Chứng khoán phái sinh là những công cụ được phát hành trên cơ sở những công cụ đã có như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm nhiều mục tiêu khác nhau như phân tán rủi ro, bảo vệ lợi nhuận hoặc tạo lợi nhuận.

18. Chứng quyền là gì?

Chứng quyền là một loại chứng khoán cho phép, nhưng không bắt buộc người nắm giữ có thể mua/bán một chứng khoán cơ sở tại một mức giá xác định ở một thời điểm xác định trong tương lai. Chứng quyền có bảo đảm là chứng quyền được đảm bảo bởi tổ chức phát hành.

19. Chứng chỉ quỹ là gì?

Chứng chỉ quỹ là chứng khoán được phát hành bởi các quỹ đầu tư chứng khoán.

20. VN-Index là gì?

VN-Index là chỉ số phản ánh biến động giá cổ phiếu, và được tính theo phương pháp bình quân vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn Hose.

21. HNX-Index là gì?

HNX-Index là chỉ số phản ánh biến động giá cổ phiếu, và được tính theo phương pháp bình quân vốn hóa thị trường của tất cả các cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX.

22. Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là phương pháp phân tích tập trung vào các yếu tố cơ bản, yếu tố nội tại bên trong doanh nghiệp để tìm hiểu năng lực kinh doanh thực tế và triển vọng tương lai của doanh nghiệp. Đối với giao dịch ngoại hối, nó tập trung vào tình trạng tổng thể của nền kinh tế, lãi suất, sản xuất, thu nhập và các chính sách quản lý tiền tệ quốc gia.

23. Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích dựa vào các quy luật để dự báo xu hướng giá tương lai thông qua việc nghiên cứu các dữ liệu trong quá khứ, chủ yếu dựa vào diễn biến giá và khối lượng giao dịch.

24. Quỹ đóng là gì?

Quỹ đóng là quỹ phát hành chứng chỉ quỹ một lần duy nhất khi tiến hành huy động vốn cho quỹ và quỹ không thực hiện việc mua lại cổ phiếu/chứng chỉ đầu tư khi nhà đầu tư có nhu cầu bán lại.

25. Quỹ mở là gì?

Quỹ mở là quỹ được góp vốn bởi nhiều nhà đầu tư có cùng mục tiêu đầu tư, ủy thác cho công ty quản lý quỹ đầu tư có chọn lọc vào trái phiếu, cổ phiếu, hoặc giấy tờ có giá trên thị trường tài chính, được quản lí chuyên nghiệp bởi một Công ty quản lý quỹ nhằm mục tiêu đem lại giá trị cho nhà đâu tư.

26. Quỹ ETF là gì?

Quỹ ETF là một hình thức quỹ đầu tư thụ động mô phỏng theo một chỉ số cụ thể. Danh mục của ETF gồm một rổ chứng khoán có cơ cấu như cơ cấu của chỉ số mà nó mô phỏng.

27. Giao dịch thoả thuận cổ phiếu là gì?

Giao dịch thoả thuận cổ phiếu là phương thức giao dịch trong đó các bên tham gia tự thỏa thuận với nhau về các điều kiện giao dịch cổ phiếu và được nhập vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.

28. Room chứng khoán là gì?

Room chứng khoán là gì tỉ lệ % chứng khoán mà các nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu. Mục đích của quy định là tránh việc nhà đầu tư nước ngoài thâu tóm các doanh nghiệp Việt Nam .

29. Tỷ lệ Free-float là gì?

Tỷ lệ Free-float là tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng trên tổng khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường.

30. Bull trap là gì?

Bull trap là bẫy tăng giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như giá đang có dấu hiệu đảo chiều, bắt đầu tăng giá sau một đợt sụt giảm liên tiếp.

31. Bear trap là gì ?

Ngược lại với Bull trap, Bear trap là bẫy giảm giá được hình thành dưới dạng một tín hiệu giả cho thấy dường như chứng khoán đang có dấu hiệu đảo chiều, bắt đầu giảm giá sau một đợt tăng liên tiếp.

32. Bán tháo là gì?

Bán thào là việc bán nhanh và gấp một chứng khoán hay một loại hàng hóa nào đó bất chấp giá cả, có thể bán với mức giá thấp hơn rất nhiều so với khi mua vào, như một biện pháp cứu vãn thua lỗ hơn nữa khi chứng khoán hay mặt hàng này đang theo chiều rớt giá trên thị trường.

33. Margin là gì?

Margin là thuật ngữ trong chứng khoán chỉ đòn bẩy tài chính hay giao dịch ký quỹ, là việc nhà đầu tư sử dụng khoản vay bằng tiền từ công ty chứng khoán để mua chứng khoán và thế chấp khoản vay bằng chính chứng khoán mà mình đã mua.

34. Ngày giao dịch không hưởng quyền là gì?

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày giao dịch mà người mua sẽ không được hưởng các quyền có liên quan (quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, quyền tham dự đại hội cổ đông…). Mục đích của ngày này là để chốt danh sách cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty đến thời điểm hiện tại.

35. TA, FA là gì?

TA là viết tắt của Technical analysis – Phân tích kỹ thuật

FA là viết tắt của Fundamental analysis – Phân tích cơ bản

36. Bull trap / bear trap là gì?

Bull trap là bẫy hồi phục. Đây là trạng thái thị trường đang giảm bỗng tăng, khiến nhiều người tưởng xu hướng tăng trở lại, nhưng sau đấy thị trường giảm mạnh trở lại.

Bear trap là bẫy giảm giá, trái ngược với bull trap. Đây là trạng thái thị trường đang tăng bỗng giảm, khiến nhiều người tưởng xu hướng giảm đã đến, nhưng sau đấy thị trường tăng mạnh trở lại.

37. Long/Short

Trong thị trường tài chính Long được quy ước là Buy (mua), Short là Sell (Bán).

38. Trader là gì?

Trader là một cá nhân thực hiện giao dịch các sản phẩm tài chính như các cặp tiền trên thị trường forex, các loại chứng khoán, cryptocurrency,… dưới danh nghĩa của bản thân mình hoặc đại diện cho tổ chức/cá nhân khác. Khi nói đến Trader là nói đến sự đầu cơ mang tính ngắn hạn và tìm kiếm lợi nhuận thông qua sự chênh lệch giá cả, trái ngược với thuật ngữ Investor (nhà đầu tư) là những người giao dịch trong khung thời gian dài hạn hơn.

39. Nhà đầu cơ là gì?

Nhà đầu cơ (Speculator) là các trader sử dụng các chiến lược ngắn hạn trong nỗ lực đem lại lợi nhuận vượt trội hơn các nhà đầu tư truyền thống. Họ là những người chấp nhận rủi ro cao với hi vọng kiếm được lợi nhuận đủ lớn để bù đắp rủi ro đó.

40. Xu hướng (Trend) là gì?

Xu hướng là hướng đi của giá trên biểu đồ trong một khoảng thời gian nhất định. Giá luôn đi theo một trong ba xu hướng: Giảm (downtrend), tăng (uptrend) hoặc đi ngang (sideway).

41. Hỗ trợ (Support) là gì?

Hỗ trợ là một vùng trên biểu đồ giá nơi mà xu hướng giảm giá được kỳ vọng dừng lại và giá sẽ hồi phục. Vùng hỗ trợ không không phải là một điểm giá chính xác mà nó là một vùng.

42. Kháng cự (Resistance) là gì?

Kháng cự là một vùng trên biểu đồ giá nơi mà xu hướng tăng được kỳ vọng dừng lại và giá sẽ điều chỉnh giảm.

43. Breakout là gì?

Breakout là trang thái giá di chuyển mạnh thoát khỏi một vùng kháng cự/ hỗ trợ hay một mô hình giá nào đó.

44. Gap là gì?

Gap là một khoảng trống giá trên biểu đồ, một vùng giá không có giao dịch nào được thực hiện.

45. Hedge, Hedging là gì?

Hedge là phòng vệ giá. Hedging là hoạt động phòng vệ giá, là một việc đầu tư/giao dịch với mục đích làm giảm thiểu rủi ro từ những biến động giá ngược chiều. Thông thường, phòng vệ giá bằng cách là mở thêm một vị thế bù đắp cho phần chứng khoán có liên quan.

46. Arbitrage là gì?

Arbitrage là hoạt động đầu cơ kiểm lời do có sự chênh lệch giá giữa hai thị trường: nhà đầu cơ mua hàng ở nơi giá rẻ và bán ngay tức khắc ở nơi giá cao, hưởng chênh lệch với rủi ro hầu như không có. Hoạt động mua và bán phải diễn ra đồng thời cùng số lượng ngay cùng một thời điểm.

47. Martingale là gì?

Martingale là một chiến thuật giao dịch, theo đó nếu trader thực hiện một giao dịch nào đó bị thua lỗ, họ sẽ vào lệnh với khối lượng gấp đôi ở giao dịch tiếp theo để có thể lấy lại cả vốn lẫn lời. Chiến thuật này dựa trên kỳ vọng tâm lý khá phổ biến với quy luật xác suất trong giao dịch, theo đó, xác suất xảy ra lệnh thắng sau lệnh thua lỗ sẽ cao hơn.

48. Trung bình giá xuống là gì?

Trung bình giá xuống là chiến thuật mua thêm khi giá xuống rẻ dần để hạ mức giá vốn trung bình xuống.

49. EA, Robot là gì?

EA (Expert Advisor) hay Robot là một phần mềm giao dịch tự động  – một hệ thống có chức năng tự động thực hiện giao dịch mà không cần sự tham gia của trader dựa trên các thuật toán được lập trình trước.

50. Giao dịch cổ phiếu lô lẻ là gì?

Giao dịch cổ phiếu lô lẻ là giao dịch với khối lượng từ 01 đến 09 cổ phiếu (sàn HSX) hoặc từ 01-99 cổ phiếu (sàn HNX, Upcom) được thực hiện trực tiếp giữa nhà đầu tư với công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, giá thực hiện thông thường là giá sàn của phiên giao dịch đó. Công ty chứng khoán không mua lại lô lẻ cổ phiếu của ngân hàng mẹ.

Xem thêm: Các từ lóng trong chứng khoán.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 5]