Các mô hình giá Price action – Mô hình cờ hiệu tăng (Bullish Pennant) – Giảm (Bearish Pennant)

1267
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

Mô hình cờ hiệu tăng (Bullish Pennant) – Giảm (Bearish Pennant)

1. Mô hình cờ hiệu tăng (Bullish Pennant)

Mô hình cờ hiệu tăng là mô hình tăng giá tiếp diễn xu hướng. Mô hình này hình thành sau một đợt tăng giá, gồm 2 đường xu hướng hội tụ với nhau hình thành hình dáng cờ hiệu hẹp.

Các đường xu hướng giá có xu thế hội tụ. Phần đầu mô hình thì giá tăng mạnh tạo đỉnh nhọn như là cán cờ (flagpole) và sau đó tính biến động giảm dần tạo ra hình dáng cờ hiệu có hình tam giác. Khối lượng giao dịch của cờ hiệu có xu hướng giảm dần. Cờ hiệu được coi như là nhịp pullback của xu hướng tăng giá để lấy đà tăng tiếp.

Mục tiêu giá của mô hình tính từ điểm phá vỡ cờ hiệu bằng đúng chiều cao của cán cờ.

2. Mô hình cờ hiệu giảm (Bearish Pennant)

Mô hình cờ hiệu giảm là mô hình giảm giá tiếp diễn xu hướng. Mô hình này hình thành sau một đợt giảm giá và đối nghịch với mô hình cờ hiệu tăng giá.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]