Các mô hình giá Price action – Mô hình tam giác hướng lên và hướng xuống

2867
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]

Mô hình tam giác bao gồm: Mô hình Ascending Triangle và Mô hình Descending Triangle

1. Mô hình Tam giác hướng lên (Ascending Triangle)

Mô hình Ascending Triangle là mô hình đồ thị tăng giá hình thành trong một xu hướng tăng giá với vai trò là mẫu đồ thị tiếp tục xu hướng. Có một số trường hợp Ascending Triangle có vai trò đảo chiều khi xuất hiện tại cuối xu hướng giảm giá nhưng điển hình là dạng tiếp tục xu hướng.

Đặc điểm của mô hình tam giác hướng lên:

– Xu hướng trước khi hình thành mô hình là xu hướng tăng

– Cần 2 hoặc nhiều điểm đỉnh (high) bằng nhau để tạo thành đường xu hướng nằm ngang phía trên và cần 2 hoặc nhiều điểm đáy (low) để tạo thành đường xu hướng hỗ trợ chạy lên và hội tụ với đường xu hướng kháng cự nằm ngang.

– Đường xu hướng kháng cự nằm ngang một cách tương đối

– Đường xu hướng hỗ trợ hướng lên

– Mục tiêu giá được tính bằng mức giá tại điểm phá vỡ cộng với khoảng cách rộng nhất của tam giác

2. Mô hình Tam giác hướng xuống (Descending Triangle)

Mô hình Descending Triangle là mô hình đồ thị giảm giá thường hình thành trong một xu hướng giảm giá với vai trò là mẫu đồ thị tiếp tục xu hướng. Mô hình này hình thành ở vị trí ngược với mô hình tam giác hướng lên.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]