Các mô hình giá Price action – Mô hình cờ chữ nhật tăng (Bullish Flag) – Giảm (Bearish Flag)

1119
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

Mô hình cờ chữ nhật tăng (Bullish Flag) – Mô hình cờ chữ nhật giảm (Bearish Flag)

1. Mô hình cờ chữ nhật tăng (Bullish Flag)

Mô hình Bullish Flag hình thành sau một đợt tăng giá có độ dốc thoai thoải hoặc gần như thẳng đứng, bao gồm 2 đường xu hướng song song nhau tạo thành hình dáng lá cờ hình chữ nhật. Đây là mô hình tiếp diễn xu hướng tăng giá. Lá cờ có thể nằm ngang, song nó thường có xu hướng hơi hướng xuống nhưng đôi khi cũng có hướng chếch lên.

Xu hướng tăng giá trước lá cờ được xem như là cán cờ (flagpole). Mục tiêu giá tính từ điểm breakout khỏi lá cờ bằng chiều cao của cán cờ.

2. Mô hình cờ chữ nhật giảm (Bearish Flag)

Mô hình cờ chữ nhật giảm hình thành sau một đợt giảm giá có độ dốc thoai thoải hoặc gần như thẳng đứng. Đây là mô hình  đối nghịch với mô hình cờ chữ nhật tăng.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]