Quản lý vốn và quản trị rủi ro trong đầu tư tài chính

854
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]
Quản trị rủi ro – quản lý vốn là một phần không thể thiếu trong bộ 3M quyền lực của đầu tư tài chính: Mindset – Money management – Method.
– Theo nghĩa định lượng, rủi ro là mức lỗ tiềm năng mà một lệnh, danh mục có thể chạm tới. Theo định tính, rủi ro còn được hiểu là sự đánh mất cơ hội khi đứng ngoài thị trường. Khoản định tính này mang nhiều yếu cố cảm xúc nên chúng ta không bàn tới ở đây.
– Rủi ro xuất hiện ngay khi bạn bắt đầu vào lệnh, là một con số nào đó mà ta có thể mất trắng, bằng khoảng cách từ điểm vào lệnh đến điểm stoploss (nếu có). Nếu không có điểm dừng lỗ thì rủi ro là không thể đo lường, kiểm soát được. Rủi ro liên quan chặt chẽ đến khối lượng giao dịch và nó biến thành những khoản thua lỗ khi giá di chuyển không như mong đợi. Rủi ro có thể được kiểm soát và quản lý một cách tối ưu.

Tất cả các nhà đầu tư đều được học/nghe qua về quản trị rủi ro như một phần tất yếu của thành công trong đầu tư nhưng hầu hết trong số đó chỉ nhận ra tầm quan trọng của nó khi đã tự mình trả giá, trải nghiệm ở thị trường.

– Quản trị rủi ro (QTRR) không phải là xác định rõ những diễn biến trong tương lai. QTRR là tìm cách phòng ngừa và giới hạn thua lỗ cho những trường hợp xấu. Không ai có thể biết trước 100% giá sẽ di chuyển như nào khi bắt đầu thực hiện mua bán. Nhưng ai cũng có thể định lượng trước cho mình một mức thua lỗ nhất định cho lần đánh cược vào lệnh đó bằng việc quản trị rủi ro: đặt ra mức dừng lỗ và để thị trường trả lời. QTRR tập trung vào việc bảo vệ tài khoản thông qua các định mức (lời/lỗ) và hạn chế cảm xúc tác động vào giao dịch.

– Quản lý vốn là quá trình phân tích rủi ro và lợi nhuận tiềm năng cho một giao dịch hoặc một danh mục, để xác định chúng ta sẽ chịu rủi ro bao nhiêu và đạt được lợi nhuận tối đa là bao nhiêu.

– Thiết lập một chiến lược quản lý vốn và kiểm soát rủi ro thực sự không hề khó. Trên thực tế, thứ bạn dễ làm hơn việc giao dịch đó là bảo toàn vốn của mình. Nhưng thường thì hầu hết nhà đầu tư không thích như vậy, do đó họ gặp rất nhiều khó khăn về rào cản tâm lý khi xây dựng một chiến lược quản lý vốn phù hợp.

– Nếu bạn không có một kế hoạch nào để kiểm soát rủi ro, không sớm thì muộn, bạn cũng sẽ nhận lấy những thua lỗ nặng nề. Ngay cả khi sở hữu một chiến lược giao dịch tuyệt vời cũng không thể giúp tài khoản của bạn tránh được sự bào mòn của thị trường nếu không có một kế hoạch quản lý vốn. Một chiến lược giao dịch tốt không có nghĩa là bạn sẽ giành chiến thắng liên tục. Không có một giao dịch nào chắc ăn 100% cả! Tất cả đều có rủi ro. Mỗi giao dịch đi kèm với rủi ro nên bạn không thể tránh khỏi những lần thua lỗ sẽ xảy ra trong tương lai.

– Trong khi quản trị rủi ro xử lý các vấn đề về khối lượng giao dịch, xác định mức thua lỗ (drawdown) hợp lý, xử lý chuỗi thua lỗ liên tục,… thì quản lý vốn lại mô tả các phương pháp có hệ thống và mang tính lặp lại trong việc xử lý khối lượng vào lệnh trong những điều kiện khác nhau của thị trường.

Quản trị rủi ro và quản lý vốn đều hướng tới mục đích “tối đa hóa lợi nhuận, tối thiểu hóa thua lỗ”. Tức là tỷ lệ rủi ro/lợi nhuận thật sự hợp lý và duy trì nó trong thời gian dài nhất có thể hoặc ít nhất là chúng ta bảo toàn được tài khoản trong mỗi lần giao dịch. Bạn không thể thành công trong đầu tư nếu không có phương pháp quản trị rủi ro – quản lý vốn hợp lý.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]