Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NKG – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

1274
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 4 | Tổng điểm: 4.8]

NKG – Công ty Cổ phần Thép Nam Kim

Khuyến nghị mua cổ phiếu NKG

NKG là một công ty lớn trong lĩnh vực sản xuất thép. Kết quả hoạt động kinh doạnh của NKG không phải là xuất sắc, tài chính cũng không thật sự lành mạnh như tất cả các doanh nghiệp thép nói chung. Giá trị sổ sách của công ty là 17.420 đồng, so với thị giá, NKG đang được giao dịch với P/B = 0.43, rất thấp trong nhóm cổ phiếu cùng ngành đang niêm yết.

Tuy nhiên, Trong phạm vi bài phân tích này, Wikidautu chỉ đưa ra khuyến nghị đầu tư dựa trên phân tích kỹ thuật.

A – Phân tích kỹ thuật cổ phiếu NKG 

Các điểm nhấn trên biểu đồ kỹ thuật tháng của NKG:

  1. Tín hiệu phân kỳ đảo chiều tăng trên chart tháng tại vùng đáy
  2. Ngay sau tín hiệu phân kỳ là nến Bullish Piercing line
  3. MA10 cắt lên MA20 với vol tốt
  4. Bolinger bands đã thắt lại phát tín hiệu sắp có những biến động mạnh
  5. Giá vẫn chưa hồi lên bất cứ mức Fibonacci nào, đồng thời cách rất xa mây Ichimoku

B – Khuyến nghị đầu tư

– Vùng giải ngân an toàn: 7.3-7.41

– Vùng giá cắt lỗ: Đóng cửa thủng 6.9

– Target kỳ vọng: 12.5-14

– Rủi ro: -6.8%

Lợi nhuận kỳ vọng tối thiểu: 68.9%

Reward/Risk: 10.2

– Thời gian đầu tư dự kiến: 6 – 9 tháng

Trên phương diện Phân tích kỹ thuật, Wikidautu cho rằng NKG đang ở vùng giá đầu tư trung hạn rất tốt.

Cảnh báo:

– Những phân tích, nhận định, khuyến nghị của Wikidautu mang quan điểm cá nhân như một ý tưởng có tính chất tham khảo cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ lưỡng để tự đưa ra quyết và tự chịu trách nhiệm về quyết định của mình.
– Những cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư thường cô đặc, cổ phiếu trôi nổi ít, thanh khoản thấp nên nhà đầu tư có thể phải mua gom nhiều phiên.
– Không bỏ hết trứng vào một giỏ, một danh mục đầu tư cá nhân nên giữ từ 2 đến 5 cổ phiếu và không giải ngân quá 50% vốn cho một cổ phiếu.
– Những cổ phiếu được khuyến nghị đầu tư trung, dài hạn có thể sẽ không phù hợp với các nhà đầu cơ lướt sóng.
– Các vùng giá khuyến nghị (mua, cắt lỗ, chốt lời) có thể được điều chỉnh lại (update trong Danh mục khuyến nghị) do công ty chi trả cổ tức, phát hành thêm hoặc được Wikidautu thay đổi để phù hợp với diễn biến giá cổ phiếu.
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 4 | Tổng điểm: 4.8]