Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 29/4/2021

117
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

VN30F1M đang được nâng đỡ tốt bởi vùng hợp lưu của đường xu hướng cũng như Ma20 trên chart ngày. Thêm vào đó là việc chỉ số vênh rất nhiều so với VN30 là khá rủi ro cho phe short. Thị trường đang tích lũy, tạo nền và tìm được điểm cân bằng, đã breakout trend giảm, đã retest thành công và chúng ta chờ đợi một sự bứt phá.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 29/4/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1267-1269

Vùng Kháng cự: 1299-1301

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]