Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 28/6/2021

173
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

Thị trường giằng co tích lũy đủ chặt chẽ là cơ sở cho một cú breakout cho mô hình cờ tăng. VN30F1M đang tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan và từ từ đi lên.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 28/6/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1498-1500
Vùng Kháng cự: 1508.5-1510.5 và 1519-1520

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]