Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 20/7/2021

73
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

Với việc mở gap đỏ và đóng cửa thủng mốc 1400 quan trọng thì VN30F1M đã xác nhận cho một chu kỳ giá xuống kéo dài. Bong bóng cổ phiếu ngân hàng vỡ sẽ tạo áp lực khá lớn lên thị trường giai đoạn sắp tới.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 20/7/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1359-1361 và 1340-1342

Vùng Kháng cự: 1390-1392

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]