Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 18/6/2021

123
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

VN30F1M đã quay lại test vùng braerkout 1470 nhưng tỏ ra lưỡng lự trong việc hồi phục mạnh trở lại. Nhiều khả năng chỉ số sẽ tìm về đường hỗ trợ trendline để tìm được lực cầu mạnh hơn.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 18/6/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1439-1441

Vùng Kháng cự: 1471-1472

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]