Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 14/6/2021

113
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

VN30F1M đã quay lại xu hướng tăng sau khi breakout thành công vượt qua vùng 147x. Giá có thể test lại vùng đã breakout này hoặc không trong hành trình tìm đỉnh mới của mình.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 14/6/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1471-1472

Vùng Kháng cự: 1518-1520

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]