Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 12/4/2021

119
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]

VN30F1M đang có dấu hiệu tạo nền giá mới để tiếp tục đi lên. Xu hướng sideway up là phù hợp hơn cho giai đoạn này thay vì kỳ vọng có sự bùng nổ mạnh mẽ.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 12/4/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1249-1250 và 1240-1242
Vùng Kháng cự: 1258-1259

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]