Nhận định thị trường chứng khoán phái sinh ngày 04/6/2021

195
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]

VN30F1M đang trong pha nước rút và được kỳ vọng sẽ tiếp tục thiết lập các đỉnh cao mới.

Các vùng giá nhạy cảm trong phiên giao dịch 04/6/2021:

Vùng Hỗ trợ: 1497.5-1499.5

Vùng Kháng cự: 1520-1521

Wikidautu.com – Chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm đầu tư chứng khoán

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 1 | Tổng điểm: 5]