Các yếu tố ảnh hưởng tới giá của cổ phiếu

342
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]

Giá cổ phiếu tăng hay giảm phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, từ nội lực doanh nghiệp đến thị trường chung hay các tác nhân khác. Dưới đây là các yếu tố chính ảnh hưởng tới giá cổ phiếu:

1. Thanh khoản của cổ phiếu

Thanh khoản của cổ phiếu tác động rất nhiều đến lực cung cầu của cổ phiếu đó. Một cổ phiếu có thanh khoản rất cao thường có khuynh hướng tăng/giảm nhẹ hơn các cổ phiếu có thanh khoản thấp. Các cổ phiếu thanh khoản cao thường là các cổ phiếu mang tính thị trường và diễn biến có độ tương đồng với thị trường chung cao hơn. Ngược lại, cổ phiếu thanh khoản thấp có thể thường xuyên diễn biến lệch pha với thị trường. Các cổ phiếu này rất cô đặc, trôi nổi ít (thường là các doanh nghiệp chia cổ tức đều và cao).

Những cổ phiếu có lượng lưu hành thấp trên thị trường, thường đến từ các công ty vốn hóa nhỏ, có tiềm năng tăng giá lớn hơn so với cổ phiếu có số lượng lưu hành lớn, có thể đem về cho nhà đầu tư lợi nhuận lớn hơn xét về dài hạn.

2. Tình hình nền kinh tế và các chính sách vĩ mô

Tình hình nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung tác động tới toàn bộ TTCK, có thể tác động lên hầu hết các cổ phiếu. Khi nền kinh tế phục hồi hoặc khi chính phủ áp dụng các biện pháp nới lỏng tiền tệ thì các cổ phiếu sẽ đồng loạt tăng giá. Và ngược lại khi nền kinh tế trong giai đoạn suy thoái thì hiếm có cổ phiếu nào đi ngược được thị trường chung.

3. Quy luật cung cầu

Quy luật cung cầu là yếu tố trực tiếp ảnh hưởng tới giá cổ phiếu. Một cổ phiếu có lượng cầu vượt cung thì giá sẽ tăng và ngược lại. Tuy nhiên, đối với các cổ phiếu bị thao túng thì quy luật cung cầu không quyết định tới hướng đi của giá.

4. Hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

Hiệu quả hoạt động kinh doanh là yếu tố nội tại tác động tới giá của cổ phiếu. Khi doanh nghiệp có kết quả kinh doanh tích cực, hoặc doanh nghiệp chi trả cổ tức thường xuyên cho cổ đông thì giá cổ phiếu có khuynh hướng tăng. Ngược lại, kết quả kinh doanh tụt dốc thì kéo theo giá cổ phiếu của doanh nghiệp sẽ sụt giảm.

5. Hành vi thao túng giá của “đội lái”

Thao túng giá là hành vi không còn xa lạ trên TTCK Việt Nam. “Đội lái” có thể thao túng giá theo ý chí chủ quan của mình bất chấp mọi yếu tố khác.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]