Các quy định về giao dịch thỏa thuận chứng khoán

300
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]

Giao dịch thỏa thuận là phương thức giao dịch trong đó các nhà đầu tư tự thoả thuận với nhau về các điều kiện giao dịch và được đại diện giao dịch của nhà đầu tư (CTCK) nhập thông tin vào hệ thống giao dịch để ghi nhận.

Để thực hiện giao dịch thỏa thuận một cách nhanh chóng, tiện lợi, nhà đầu tư nên cần sự trợ giúp của nhân viên chăm sóc tài khoản. Nhân viên chăm sóc có thể thực hiện các thủ tục giao dịch thỏa thuận thay khách hàng của mình.

Các quy định về giao dịch thỏa thuận như sau:

Quy định Sàn HSX Sàn HNX, Upcom
Thời gian giao dịch
 • Sáng: 9h00’ – 11h30’
 • Chiều: 13h00’ – 15h00’
 • Sáng: 9h00’ – 11h30’
 • Chiều: 13h00’ – 15h00’
Khối lượng giao dịch
 • Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ: khối lượng đặt lệnh từ 20.000 CP/CCQ
 • Trái phiếu: không quy định
 • Không quy định đơn vị giao dịch
 • Cổ phiếu: ≥ 5.000 CP
 • Trái phiếu: ≥ 1.000 TP
 • Giao dịch lô lẻ (từ 01 – 99 CP): thực hiện khớp lệnh liên tục hoặc thỏa thuận
 • Không quy định đơn vị giao dịch
Hình thức thanh toán
 • Thời gian: T+2
 • Biên dao động: ± 7%
 • Thời gian: T+2
 • Biên dao động: ± 10% với HNX và ± 15% với Upcom
Sửa, hủy giao dịch
 • GDTT trên hệ thống không được phép hủy bỏ.
 • Trường hợp nhập sai giao dịch, Thành viên được phép sửa lệnh giao dịch theo Quy trình sửa lệnh giao dịch do Sở giao dịch chứng khoán ban hành.
Trình tự tiến hành
 • Nhà đầu tư xác định được đối tác: 2 bên thỏa thuận xong các điều kiện (giá, khối lượng, hình thức thanh toán…) thì sẽ thông báo cho Công ty chứng khoán của 2 bên. Khi đó, công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh vào hệ thống. Cuối phiên, Sở giao dịch chứng khoán sẽ tổng hợp kết quả giao dịch.
 • Nhà đầu tư chưa xác định được đối tác: Khi có nhu cầu, nhà đầu tư sẽ liên hệ với công ty chứng khoán để đặt lệnh chào mua hoặc chào bán. Công ty chứng khoán sẽ nhập lệnh vào hệ thống, lệnh sẽ hiện lên cửa sổ lệnh của Sở giao dịch chứng khoán và Công ty chứng khoán. Dựa trên thông tin chào mua / chào bán, các công ty chứng khoán sẽ liên lạc với nhau, giúp nhà đầu tư tìm kiếm đối tác thỏa thuận. Khi đạt được thỏa thuận, công ty chứng khoán sẽ thực hiện lệnh giao dịch cho nhà đầu tư.
Giao dịch của Nhà đầu tư nước ngoài
 • Khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài được phép mua sẽ được giảm xuống ngay, nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư trong nước.
 • Lệnh giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài sẽ tự hủy khi khối lượng còn được phép mua của nhà đầu tư nước ngoài đã hết.
 • Khối lượng chứng khoán nhà đầu tư nước ngoài được phép mua sẽ không thay đổi, nếu giao dịch thỏa thuận được thực hiện giữa 2 nhà đầu tư nước ngoài với nhau.
Các quy định khác
 • Lệnh Giao dịch thỏa thuận (GDTT) chỉ có hiệu lực trong ngày.
 • Giá trị Giao dịch không được sử dụng để tính toán chỉ số Index (VN-Index, HNX-Index…)
 • Các cổ phiếu, chứng chỉ quỹ không được phép GDTT trong ngày giao dịch đầu tiên.

 

 

 

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 2 | Tổng điểm: 5]