Các mô hình giá Price action – Mô hình vai đầu vai và vai đầu vai ngược

496
Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 4.7]

Mô hình đồ thị vai đầu vai (Head & Shoulders pattern) – Mô hình đồ thị vai đầu vai ngược (Inverse Head & Shoulders pattern)

1. Mô hình đồ thị vai đầu vai (Head & Shoulders)

Mô hình vai đầu vai (Head & Shoulders) là mô hình đồ thị đảo chiều giảm giá hình thành sau một xu thế tăng giá mạnh. Mô hình vai đầu vai bao gồm 3 đỉnh kế tiếp nhau trong đó đỉnh giữa (đầu) là đỉnh cao nhất và 2 đỉnh ở hai bên (vai trái và vai phải) thì thấp hơn. Các mức giá thấp của mỗi đỉnh được nối với nhau để hình thành vùng hỗ trợ hay đường viễn cổ (neckline).

Những điểm quan trọng cần chú ý trong mô hình vai đầu vai:

– Xu hướng trước khi hình thành mô hình vai đầu vai phải là xu hướng tăng giá mạnh. Một xu hướng tăng giá yếu có thể vẫn hoàn thành mô hình nhưng mục tiêu giá có thể không như mong đợi.

– Mô hình vai đầu vai chỉ hoàn thiện cho đến khi vùng hỗ trợ tại đường viền cổ bị phá vỡ. Sự phá vỡ là thuyết phục khi khối lượng giao dịch lớn trong phiên breakout qua đường viền cổ.

– Khi vùng hỗ trợ bị phá vỡ thì nó trở thành vùng kháng cự. Đôi khi sau điểm phá vỡ thì giá sẽ hồi lại vùng hỗ trợ cũ và cho phép cơ hội thứ 2 để vào trạng thái bán.

– Sau khi phá vỡ vùng hỗ trợ tại đường viền cổ, mục tiêu giá cho đợt sụt giảm được tính bằng cách lấy mức giá tại điểm phá vỡ trừ khoảng cách từ đỉnh đầu xuống đường viền cổ. Tuy nhiên, thực tế target này còn bị chi phối nhiều bởi xu hướng tăng giá trước đó.

– Khoảng cách từ đỉnh đầu xuống đỉnh vai không nên lớn hơn khoảng cách từ đỉnh vai xuống đường viền cổ. Nếu lớn hơn nhiều, vùng target trên lý thuyết có thể sẽ không đạt được.

2. Mô hình đồ thị đầu và vai ngược (Inverse Head & Shoulders)

Mô hình vai đầu vai ngược (Inverse Head & Shoulders) là mô hình đồ thị đảo chiều hình thành sau một xu thế giảm giá mạnh. Đây là mô hình đảo chiều ngược lại với mô hình vai đầu vai.

Đánh giá của bạn
[Số đánh giá: 3 | Tổng điểm: 4.7]